Vien Ton

Luật sư Tôn Thất Viễn


Điện thoại: 1-720-577-5772
Email: contact@thattonlaw.com

Giới thiệu


Luật sư Tôn Thất Viễn là người sáng lập ra Văn phòng luật Thatton và một luật sư được giấy phép hành nghề luật ở những tiểu bang Colorado, Massachusetts, và New York. Luật sư Viễn chuyên tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý trên những lĩnh vực di trú, kinh doanh, thành lập công ty, và bất động sản ở trong thành phố Denver và các khu vực xung quanh. Xin vui lòng liên hệ với luật sư Viễn qua website hay gọi số điện thoại 1-720-577-5772.

Học vấn


2008, Syracuse University College of Law, J.D.

2001, Georgia Institute of Technology, B.S.

Giấy phép hành nghề


2014, Colorado

2009, New York

2008, Massachusetts

Thành viên


Đoàn Luật sư Colorado

Đoàn Luật sư Denver

Ngôn ngữ


Tiếng Anh

Tiếng Việt

Giải trí


Câu cá hồi hoang với cần bay trên những con suối đẹp ở vùng núi của Colorado.


Liên hệ với luật sư Viễn.